EUROFLEETS_

EUROFLEETS2 Projesi Başvuru Çağrısı

(Tümüyle finanse edilmiş uluslararası gemi zamanı ve denizel araştırma ekipmanı)

Proje Hakkında Genel Bilgiler

EUROFLEETS2 (Avrupa araştırma filosu ortaklığının sağlanması yönünde yeni girişimler) projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.
Projenin amacı Avrupalı bilim insanlarının ve ortaklarının (Sanayi ve/veya uluslararası diğer araştırma ortakları), deniz bilimleri araştırmalarının tüm alanlarında (Çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması, Sahil bölgelerinin yönetimi, Jeodinamik ve İklim değişimi araştırmaları) bilimsel yeterliliği olan projeler kapsamında araştırma gemilerinin kullanımına erişiminin sağlanmasıdır. Bu kapsamda, seçkin araştırma projelerinin desteklenmesi amacı ile 2014 - 2017 yılları arasında çeşitli Avrupa araştırma gemilerinde tümüyle finanse edilmiş gemi zamanı ve araştırma ekipmanı kullanımı sağlanacaktır.
Proje 2013 Mart ayında hayata geçirilmiş ve 20 Avrupa Birliği ülkesi ve ortak ülkeden 31 ortağı bir araya getirmiştir. Proje, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 4 yıl süre için  9 milyon €'luk bir fon ile desteklenen proje, EROFLEETS projesinde olduğu gibi bir kez daha "Ifremer" tarafından koordine edilmektedir.

Proje katılımcıları listesi için tıklayınız

EUROFLEETS2 projesi kapsamında;

Verilecek olan gemi zamanı destekleri

 • 8 Küresel / Okyanus sınıfı araştırma gemisinde tamamen finanse edilmiş 73 gün gemi zamanı.
 • 14 Bölgesel sınıf araştırma gemisinde tamamen finanse edilmiş 127 gün gemi zamanı ve su altı görüntüleme örnekleme ekipmanlarının kullanımı.

Projeye katılan araştırma gemilerinin detaylı tanıtımı, teknik yeterlilikleri, barındırdığı bilimsel ekipmanlar ve sağlanabilecek gemi zamanı ile çalışma sahası hakkındaki dayalı bilgilere " www.eurofleets.eu " sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Gemi üzerinde yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere tamamen finanse edilmiş 104 gün deniz araştırma ekipmanı kullanım zamanı.

Araştırma ekipmanı kullanım destekleri

 • Avrupalı ve uluslararası kullanıcılar için  2 adet "ROV" (Uzaktan kontrollü araç), "Remotely Operated Drill Rig" (MARUM-MeBo) ve su altı cihazlarına monte edilebilen 2 adet "Towed Camera System" (ED HDTV Kamera) kullanıma sunulacaktır.

Proje kapsamında kullanıma sunulan ekipmanların teknik yeterlilikleri,  kullanım süreleri hakkında detaylı açıklamalara " www.eurofleets.eu " sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler ışığında projeleriniz kapsamında kullanabileceğiniz en uygun ekipmanı belirleyebilirsiniz.

Başvuru Prosedürü ve Proje Önerisi Gönderme
2013 yılı için 3 çağrı mevcuttur;

 • Polar & Subpolar Call 2013: Sona erdi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

 • Super-integration Call 2013: Açık - Başvuru için son gün (16 Eylül 2013 / Pazartesi 18:00 CET)

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

 • Embarked equipment Call 2013: Açık - Başvuru için son gün (16 Eylül 2013 / Pazartesi 18:00 CET)

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Çağrılar kapsamında sunulan imkanlar hakkında özet bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Not :Yalnızca aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan başvurular değerlendirilecektir.

 • Proje yürütücüsü Avrupa Birliği üyesi veya Avrupa Birliği’ne aday ülkelerde bulunan bir üniversiteden veya araştırma enstitüsünden olmalıdır.
 • Proje yürütücüsü kendi ülkesinde bulunan bir araştırma gemisinden gemi zamanı veya araştırma ekipmanı talebinde bulunamaz;
 • Başvurular, farklı ülkelerden en az iki ortak içermelidir;
 • Başarılı bir öneri ayrılmaz bir parçası olarak üst düzeyde eğitim ve sosyal yardım bileşenleri içermelidir;
 • Kobiler başta olmak üzere özel sektör katkısı tercih nedenidir.